Pogrzeby chrześcijańskie

trumna w kościele

Ceremonie pogrzebowe w wyznaniu chrześcijańskim mają głębokie znaczenie i odzwierciedlają wiarę w zmartwychwstanie i życie wieczne po śmierci. Dla wielu wierzących, jest to czas modlitwy, skupienia i wspólnoty, gdy bliscy zbierają się, by uczcić pamięć zmarłego.