Zakład pogrzebowy a formalności związane z pochówkiem. Co trzeba załatwić?

Organizacja pogrzebu to proces wymagający załatwienia wielu formalności i procedur. Zakład pogrzebowy może odegrać kluczową rolę w pomocy rodzinie zmarłego w załatwieniu wszystkich niezbędnych formalności związanych z pochówkiem. W niniejszym artykule omówimy, jakie formalności należy załatwić w Polsce przy korzystaniu z usług zakładu pogrzebowego.

Zgłoszenie zgonu i uzyskanie aktu zgonu

Zajmując się organizacją pogrzebów w Gdańsku, podpowiadamy,  podpowiadamy, że pierwszym krokiem po śmierci osoby jest zgłoszenie zgonu w miejscowym urzędzie stanu cywilnego, gdzie nastąpił zgon. Po zarejestrowaniu zgonu można uzyskać akt zgonu, który będzie niezbędny do załatwienia dalszych formalności, w tym zorganizowania pogrzebu. Zakład pogrzebowy może pomóc w załatwieniu tych procedur, w tym w zgłoszeniu zgonu i uzyskaniu aktu zgonu.

Wybór formy pochówku i załatwienie formalności związanych z cmentarzem

Następnym krokiem jest wybór formy pochówku, czy będzie to pochówek tradycyjny lub kremacja. Zakład pogrzebowy może doradzić rodzinie zmarłego w wyborze odpowiedniej formy pochówku i załatwić wszelkie formalności związane z cmentarzem, w tym rezerwację grobu, załatwienie zgody na pochówek czy organizację ceremonii pogrzebowej.

Załatwienie formalności administracyjnych i organizacja ceremonii pogrzebowej

Po uzyskaniu aktu zgonu i załatwieniu formalności związanych z cmentarzem pozostają jeszcze inne kwestie administracyjne do załatwienia, takie jak załatwienie dokumentacji związanej z ubezpieczeniem, zgłoszenie śmierci do ZUS-u (jeśli zmarły był emerytem lub rencistą) czy ewentualne formalności związane z testamentem. Zakład pogrzebowy może również pomóc w organizacji ceremonii pogrzebowej, zapewnieniu trumny, kwiatów, a także transportu zmarłego do kościoła lub na cmentarz.